20 Mayıs 2024
Camiler

ŞERAFETTİN PAŞA CAMİ – BURSA

Bursa merkez Osmangazi İlçesi’nde, Okçular çarşısı içindedir.
Vakıflar Genel Müdürlüğü yayınlarında Murat II (1421-1451) döneminde Şerafettin Paşa tarafından yaptırıldığı belirtilmekteyse de, Kâmil Kepecioğlu, caminin Murat II döneminde değil, 1479 yılında tüccardan Hâce Şerafettin Paşa adında birinin yaptırmış olduğunu öne sürmektedir.
Son cemaat yeri küçük ve ahşaptır. Eskiden kagir ayaklı, tonoz örtülü iken yıkılmıştır. Ahşap direklere oturan bir çatı ile kaplıdır. Çevresini dükkânlarla sarılmış bulunmaktadır. Cami yanında daha önceleri okuma odaları bulunmaktaymış; ancak şimdi bunlar yoktur. Giriş kapısı yedi sıra istalaktitlidir. iç kısmı 8.80 X 8.80 metre boyutlarında kare planlıdır. Üstü kubbe ile örtülü ve kurşun kaplıdır. İçeriden baklavalı kuşağa, dışarıdan sekiz köşeli kasnak üzerine oturmaktadır. On yedi adet pencere ile aydınlatılmaktadır. Basit bir mihrabı vardır. Beden duvarları iki sıra tuğla ve iki sıra taş örgülüdür.
Ana mekânın kuzeybatı köşesindeki minarenin sekizgen kaidesi, bir sıra kesme taş ve iki sıra tuğla örülmüş, silindirik tuğla gövdeye geçiş üçgenlerle sağlanmıştır.
Cami XVII. ve XVIII. yüzyıllarda onarım görmüştür. Cami yanındaki çeşmenin arka tarafında 1312 H. (1894/95) tarihinde ölmüş üçüncü bir Şerafettin Paşa’ya ait mezar taşı bulunmaktadır.
KAYNAK: BURSA GAZETECİLER CEMİYETİ