4 Mart 2024
Kaleler

HİSAR KÖYÜ-ASAR (HİSAR) KALESİ – KİRAZ / İZMİR

   İzmir Kiraz’da bir Ortaçağ Kalesi; Hisar Kalesi. İonların zamanında Kiraz ilçesine “Kışlık Barınak” anlamına gelen “Kleos ” denilirdi.

    Yaklaşık 70 dönüm genişliğindeki tepenin etrafını çepeçevre kuşatan sur duvarlarından ibarettir. Kaleye giriş, güneydoğu kesimde mevcut olan 2 burç arasından sağlanmaktadır. İç moloz dolgusu görünen burçların cephe taşları büyük ölçüde yerinden alınmış ve düşmüş bir haldedir. Söz konusu burçların ortalama yüksekliği ise 4 metreye kadar çıkmaktadır. Sur duvarlarının görünen yüksekliği 0.5-1.5 m arasında değişmekte, genişlikleri yer yer 3 m olarak ölçülebilmektedir. Ancak bitki yoğunluğu ve çalılıklar nedeniyle kesin ölçüler alınamamaktadır.

   Sur duvarları, pseudo-isodomik tarzda rektegonal taşlarla örülmüştür. Duvar örgü sistemi Helenistik Çağ özelliğini yansıtmaktadır. Suların içerisinde de yer yer düzgün sıra takip eden taş sıraları izlenmektedir. Bunların savunma amaçlı yapı gruplarının, barınma ve erzak depolarının temellerine ait oldukları düşünülmektedir. Ancak üzerlerini örten toprak ve bitki örtüsünü kaldırmadan bu yapı temellerini tanımlamak olası değildir. Bölgenin tarih ve arkeolojisine önemli belgeler sunabilecek potansiyel arz eden, üzerinde bilimsel araştırma yapılması gereken önemli yerlerden birisidir.

    Kiraz İlçesi Hisar Köyü Köyiçi Mevkiindeki Asar Kalesi surları, köy iskânı içinde kalmış ve birçok yapılar sur duvarlarına yaslanmış durumdadır. Kalenin sur ve burçlarından çoğu yıkılmış olup, ayakta kalabilenler ise kalenin güneybatı kısmında bulunmaktadır. Kalenin iç kısmında yoğun bir yapılar grubu bulunmakta, ayrıca mevcut sur duvarlarını dıştan güney doğu yönünde yapılar çevrelemektedir. Gerek içten gerek dıştan bazı yapılar sur duvarlarına bitişik durumdadır. Kale, kaba ve moloz taşlardan harç kullanılarak inşa edilmiştir. Roma-Bizans dönemi eseri olan Hisar Kalesi, Aydınoğlu Beyliği ve Osmanlı Devleti dönemlerinde onarım görmüştür.

 K.K.KARARLARI: G.E. E.A.Y.K.’nun 14.11.1981 tarih ve A-3200 sayılı kararı ile tescil edilmiştir

22.05.2022 ÇEKİMİ