20 Mayıs 2024
Camiler

ŞAHADET CAMİ ( HİSAR/ KALE CAMİ) – BURSA

‘Hisar içinde I. Murad Hüdavendigar’ın 1365 yılında sarayın tam karşısına inşa ettirdiği Sultan Camisi’nin (Kale Camisi de denilmektedir), Sultan’ın 1389’da Kosova ‘da şehit olmasından sonra Şahadet Camisi adına aldığı çeşitli kaynaklarda ifade edilmektedir.’
Şahadet Camisi üç sahınlı, orta sahının üzeri iki kubbeyle, iki yan sahının üzeri ise ikişerden toplam dört tonozla örtülmüş olan çok direkli ve kubbeli Ulu Cami örneğidir. Cami’nin kuzey doğusunda tek minaresi ve kuzeyinde dört küçük kubbenin örttüğü son cemaat yeri mevcuttur. 17 Y.Y. güney cephesi desteklemek üzere iki payanda yaptırılmıştır. Şahadet Camisi, 1892 yılında Vali Mahmud Celaleddin tarafından deprem yıkıntıları üzerinde eskisinden oldukça farklı bir biçimde, sadece orta sahından ibaret olarak yeniden yaptırılmıştır.’
1855 depreminde hasar gören bu yapının, bugünkü hali, aslının üçte iki oranında küçültülmüş halidir. Caminin cephesi de 19. yüzyılda Avrupa’da yaygın olan Gotik üslupta ve sivri kemerli pencereli olarak yapılmıştır.
KAYNAK: FANDOM COM