19 Haziran 2024
Camiler

SAHİP ATA CAMİ – KONYA

Larende Caddesi’ndedir. Ünlü vezir, büyük hayırların sahibi Sahıp Ata Fahrettin Ali tarafından 1258-1283 yılları arasında inşa ettirilmiştir. Buradan geçmekte olan Konya dış surlarının hemen önünde yaptırılmış bir külliyedir. Mescid, türbe, hangah ve hamamdan meydana gelmiştir. Zamanla harap olan mescidin yerine bu günkü mütevazı camii inşa edilmiştir. Muhteşem mescidin mimarı Abdullahoğlu Kelük’tür. Taç kapısı son derece görkemlidir. Hat, geometri ve nebati motiflerle bezelidir. iki yanında ’emzikli’ tekniğinde yapılmış birer orijinal sebil bulunmaktadır. iki köşede yükselen minarelerden batıdaki ayakta kalmıştır. Mescidin mihrabı fevkaladedir. Eşsiz çinilerle bezelidir. Geometrik ve rûmi motiflerle süslü çiniler göz alıcı güzelliktedirler. Güney duvara dışarıdan bitişik türbe mozaik çinilerle bezelidir. Burada birçok hayır ve hizmetlerin sahibi olan Sahip Ata ve yakınlarının mezarları bulunmaktadır. Kıble duvarına bitişik olarak 1279 ‘de inşa edilmiş hankah, salih ve sufi insanların istirahat ve konaklama yeridir. Taç kapısı doğudadır. İçinde birde mescidi vardır. Alçı, çini, tuğla ve taş işçiliğinin nefis örnekleri ile donatılmıştır. Doğuda yer alan ve ‘Sultan Hamamı’ diye bilinen hamam, kadınlara ve erkeklere ait kısımlarıyla ‘Çifte Hamam’ tipindedir. Külliyenin her türlü masraf ve ihtiyacı, zengin gelirleri olan, vakıf gayrimenkullerinden karşılana gelmiştir.

KAYNAK: SELÇUKLU MİRASI