20 Mayıs 2024
Camiler

PİYALEOĞLU CAMİ- DİBEKBAŞI – İZMİR

Piyale Zade cami şerifi Vakfına ait bir camidir. Piyale-zade Hacı Mehmet Ağa tarafından 18. Yüzyılın başlarında inşa ettirmiştir.
Dikdörtgen plan şemasına sahip yapının üzerini tromp geçişli bir kubbe örtmektedir. Kubbe ortasında, alçıdan kabartma bitkisel süslemelerle kubbe göbeği oluşturulmuştur. Minare kaidesi taş ve tuğla malzemeden köşeli bir kaideye sahip olup, gövdesi ise yuvarlak formludur, ve tuğladan inşa edilmiştir. Avlu kapısı üzerinde H 1300 ( M 1882 ) tarihli onarım kitabesi bulunmaktadır. Son cemaat yeri 1961 yılında yapılmıştır.
Piyaleoğlu cami çeşitli dönemlerde Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından onarılmıştır.

Bir yanıt yazın