20 Haziran 2024
Camiler

PAZAR CAMİİ – MİLAS / MUĞLA

Hisarbaşı-hoca Bedrettin Mahallesi Kışla Sokak No: 2 Milas / Muğla adresinde bulunan bu cami hakkında pek fazla bilgi edinemedik. Caminin giriş kapısı üzerindeki altı beyitlik “Sahibül hayrat vel hasenat, diye başlayan, Kadı Hacı Fahri Mehmed ağa şecaadı 169 sene 1311 diye devam eden kitabeden anlaşıldığına göre Cami 1311 yılında inşa edilmiş. İçeride iki sütun üzerinde oturan tavan kiremit kaplı ve düzdür. Tavan, minber ve mahfeli ağaçtan yapılmış. Cami içi sade bir görünüme sahiptir.

Caminin diğer ilgi çekici kısmı olan minaresi bu bölgeye has, görüntü olarak minberi hatırlatan bir biçim arz etmektedir. Milas’taki Ahmed Gazi Camii ile Hacı İlyas Camii’nde de görülen bu minare, caminin batı duvarına bitişik yüksek ve üzeri açık, taştan yapılmış yirmi yedi basamaklı bir merdiven şeklindedir. Bu merdivenin sonunda üç tarafı korkuluklarla çevrili balkon biçiminde bir şerefesi olan minareye giriş kapısının hemen yanından çıkılmaktadır. Cami günümüzde ibadete açıktır.

Kaynak: TDV İslam Ansiklopedisi

Fotoğraflar: Mustafa Gürelli