20 Mayıs 2024
Camiler

KUŞÇULAR KÖYÜ – (HELVACILAR KÖYÜ ) CAMİ – URLA / İZMİR

İzmir ili, Urla ilçesi ;Urla’nın 3 km kuzey batısında, 200-250 nüfuslu olduğu bilinen eski Türk köylerinden biri olan Kuşçular köyündedir. Helvacılar Cami Kuşçular köyünün terk edilmiş kesiminde yer almaktadır. Kuşçular köyünün güney- doğusundaki bu kesim Helvacılar adıyla anılmaktadır.
Caminin inşa kitabesi yoktur. Kübik gövde üzerine oturan bir kubbe ile örtülü yapıyı tarihlemeye yardımcı olabilecek tek unsur, harim kuzey duvarındaki açıklıkların kemer köşeliklerinde, minare kürsüsü üzerindeki sağır sivri kemerli yüzeysel nişler içinde ve batı cephesindeki pencere alınlık kemerlerini izleyen tuğla kemerler üzerinde görülen bezemelerdir. Bu kesimlerde görülen tuğla bezemelerin benzerleri XV. Yüzyıl yapılarında sıkça kullanılmıştır.
Yapı kare planlı kübik bir gövdeye sahiptir. Kuzeyinde üç birimli bir son cemaat yeri, doğu duvarının kuzey ucuna bitişik bir minaresi vardır. Son cemaat yerinin doğu ve batı kenarları sonradan moloz taşlarla örülmüş birer duvarla kapatılmıştır. Harimin üzeri, yarım küre şekilli bir kubbe ile örtülüdür. Kubbeyi örten kiremitler bu gün tamamen dökülmüş durumdadır. Kubbenin altı kısmen yalancı bir kasnak içine alınmıştır.
KUŞCULAR CAMİ BENZERİ ÇEŞMEKÖYÜNDEKİ CAMİ , CUMOOVASI(MENDERES) CÜNEYT BEY CAMİSİ İLE AYNI DÖNEM 14. YY. SONU 15. YYIL BAŞI YANİ BEYLİKLER DÖNEMİ OLDUĞU SANILMAKTADIR.
KAYNAK: Urla’nın tarihi cami ve Hazireleri