15 Nisan 2024
Camiler

MÜFTÜ CAMİ – KIRKAĞAÇ – MANİSA

   Cami Kocamehıned Ağa Mahallesi 24. Sokakta bulunmaktadır. Osmanlı Dönemi yapısıdır. H 1118 / M 1706 yılında yapılmıştır.

Latin alfabesiyle tarihinin yazılı olduğu mermer bir levha bulunur. Orijinal kitabesi günümüze ulaşmamıştır.

    Cami büyük oranda onarım görerek, orijinal özelliklerini kısmen kaybetmiştir. Cami kareye yakın dikdörtgen planlı, düz tavanlı ve kırına çatılıdır. Tüm cepheleri sıvanmıştır. Cami hareket­ siz cephe düzenlemelerine sahiptir. Giriş kapısı olarak nitelendirebileceğimiz dikdörtgen açıklık yamuk bir görünümdedir ve demir bir kapı ile örtülmüştür. Kapının hemen üzerindeki yeni bir mermer levha üzerine günümüz Türkçesi ile yapılış tarihinin H. 1118 olduğu belirtilmiştir. Bu cephenin büyük olasılıkla yeniden yapıldığı sonradan açılan kapının orantısızlığından da anlaşılabilmektedir.

    Caminin doğu cephesi, orta kısma açılmış yuvarlak kemerli ve onun hemen ekseninde yer alan dikdörtgen bir pencere ve yukarda her iki köşeye açılmış basık kemerli küçük pencerelerle yapının en hareketli cephesidir. Müftü Caminin güney duvarında aynı eksende açılmış yuvarlak kemerli, ince, uzun iki pencere bulunmaktadır.

İncelemelerin yapıldığı tarihte yapının içine girmek mümkün olmamıştır. Ancak mevcut pencere açıldıklarından içeriye bakıldığında mihrap ve mimberinden elden geçirilmiş olduğu söylenebilir. Kırkağaç camilerinin çoğunda olduğu gibi harim duvarlarının yerden yaklaşık 1,5 m. yüksekliğine kadar fayansla kaplanması burada da uygulanmıştır.

KAYNAK: MANİSA KÜLTÜR VARLIKLARI