21 Mayıs 2024
Camiler

SİNANPAŞA CAMİİ VE KÜLLİYESİ – (KURŞUNLU HAN) – YENİŞEHİR – BURSA

Sinan Paşa Külliyesi Cami, Medrese, İmaret-Aşhane, Arasta ve girişlerden oluşmaktadır. Bugün Sinan Paşa Yurdu olarak hizmet vermeye çalışan külliyenin bütünlüğünden az bir bölümü ayakta kalmıştır. Külliyenin şu anda kullanılır durumda olan kısımlarının başında medresesi, imareti ve camisi gelmektedir.
Sinan Paşa, 1520 yılında Arnavutluk’ta Topoyani’de doğmuştur. Küçük yaştan itibaren yetiştirilen devşirmelerdendir. Kanuni Süleyman’ın aşçılığını yapmıştır. Sancak Beyliği yapmış, kargaşalıktan ötürü ikiye ayrılan Yemen’i birleştirmede gösterdiği başarıdan ve o bölgenin yeniden Osmanlı yönetimine girmesini sağladığından kendisine “Yemen Fatihi” ve bir de “Tunus Fatihi” unvanları verilmiştir. 4. Vezirliğe kadar yükselmiş, İran seferinde komutan olarak görevlendirilmiş ve ardından da Sadrazam olmuştur. 3. Murat ve 3. Mehmet dönemlerinde 4 kez sadrazamlığa gelmiştir. 3 Nisan 1596’da vefat etmiştir. Halk dilinde “Kurşunlu Han” denilen Sinan Paşa Külliyesinin yapım tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Hiçbir belgede de rastlanmamıştır. Verilere göre yapımına en yakın tarihler olabileceği açısından yaklaşılmaktadır. Buna göre örneğin Topkapı’da bulunan Sinan Paşa arşivindeki belgelerden birinde, Yenişehir’den ve bu külliyeden söz edilmektedir. Bu belgeye göre, külliyenin yapıldığı arazi, Sultan Orhan tarafından, Yenişehir halkına, mera için sınırları belirlenmiş bir mülk olarak verilmiştir. Daha sonraları kasaba halkı toplanmış, bu arazinin üzerine cami, medrese, imaret ve kervansaray gibi külliyenin yapılması için, bu toprakların Sinan Paşa’ya devredilmesi kararını almıştır denilmektedir. Bu belgenin ve benzerlerinin açısından bakıldığında, külliyenin yapımı yaklaşık olarak 1572–73 yıllarına rastlamaktadır.
KAYNAK: YENİŞEHİR BELEDİYESİ