20 Mayıs 2024
Camiler

KURŞUNLU CAMİ – BERGAMA / İZMİR

İzmir ili Bergama ilçesinde bulunan bu cami kaynaklardan öğrenildiğine göre 1439 yılında yapılmıştır. Değişik zamanlarda yapılan onarımlarla XV. yüzyıl mimari özelliğinden oldukça uzaklaşmıştır. Bu arada da caminin önüne mimarisini gölgeleyen geniş saçaklıklı, ahşap bir son cemaat yeri eklenmiştir.
Cami kesme taştan yapılmış olup, kare planlıdır. İbadet mekânının üzeri 9.20 m. çapında kasnaklı bir kubbe ile örtülmüştür. Mihrap yuvarlak bir niş şeklinde olup, minberi ahşaptandır.
Yapı malzemesi olarak düzgün kesme taş kullanılmıştır. Harimi örten kubbe sağır tutulmuş ve sekizgen bir kasnak üzerine oturtulmuştur. Güney ve batı duvarı ile kubbe kasnağında silmeli saçak, son cemaat yeri güney duvarında ise iki sıra kirpi saçak görülür. Camii kuzey ve doğu duvarı boyunca ahşap sundurmayla çevrilidir. Doğu cephesindeki revakın orijinalinde kubbeyle örtülü olduğu bugün mevcut olan izlerden anlaşılmaktadır. Camiinin kubbesi içten Türk üçgenli kasnak üzerine oturur. Harimin kuzeyinde ahşap direklerle taşınan kadınlar mahfili vardır. Mihrap alçıdan beş sıra mukarnaslı kavsaraya sahiptir ve dar bir dikdörtgen içinde yer alır. Ahşap minber renkli kalem işi bezemelidir. Yanındaki minaresi taş kaide üzerine tuğladan yuvarlak gövdeli ve tek şerefelidir.

KAYNAK: BERGAMA BELEDİYESİ

Bir yanıt yazın