24 Haziran 2024
Camiler

HÜSREV AĞA CAMİ – MANİSA

Yapının banisi olan Hüsrev Ağa, II. Selim’in Manisa’daki sancakbeyliği sırasında Darüssaade ağası olarak görev yapmış, daha sonra da başkapıcıbaşı ve mirahor olmuş ve 1580 yılında vefat etmiştir. Hüsrev Ağa’nın kabri, camiinin haziresinde bulunmaktadır.

Hüsrev Ağa Camisi’nin inşa kitabesi yoktur. İnşa tarihi, bugün mevcut olmayan bakır aleminde H.962/M.1554-1555 şeklinde yazılmıştır. I. Süleyman (Kanuni) döneminde Hüsrev Ağa tarafından inşa ettirilen yapı, kuzeydoğusundaki hamam ve avlu duvarları üzerindeki çeşmelerle birlikte bir külliye oluşturmaktadır.

Cami, kare planlı ve tek kubbeli bir yapıdır. Kubbe geçişleri pandantiflerle sağlanmıştır. Kuzey cephesinde sonradan eklenmiş, camekanlı bir son cemaat yeri bulunmaktadır. Batı duvarının kuzey ucunda ise minare yükselmektedir. Yapının beden duvarları taş ve tuğla ile almaşık düzende örülmüştür. Sade bir mekân olan harim, duvarlar ve kubbe kasnağı üzerine açılmış çok sayıda pencereyle aydınlanmaktadır.

KAYNAK: MANİSA KÜLTÜR VARLIKLARI