21 Mayıs 2024
Camiler

İMARET CAMİİ – BOLVADİN – AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar İli , Bolvadin İlçesi , Lala Sinan Paşa Mahallesindedir.
Son cemaat yeri içinde kalan kapıdan dördül kesitli ana bölüme girilir. Tüm duvarlarda ikişer, küçük dikdörtgen, çift kanatlı, ahşap pencere, bunların üst kısmında ise çıkıntı şeklinde yapılmış yalancı tepe pencereleri görülmektedir. Kubbeye geçiş destekli kemer bingilerle sağlanmış olup sekizgen bir kubbe kasnağı görülmektedir. Kubbenin alt bölümünde, kasnak yüzlerinin ortalarında yer alan karşılıklı, yuvarlak kemerli sekiz pencere, yuvarlak delikli taş kafeslerle korunmaktadır. Süsleme kuşağının pencereler arasında kalan bölümleri ortasında yuvarlaklar, bunların içinde kutsal adlar, yanlarda ise karşılıklı üçerli ağaç desenleri görülmektedir. MİHRAP: Duvardan çıkıntılı olarak yapılan mihrap oldukça sade işlenmiştir. Çerçevenin alt bölümünün mihraba bakan köşelerinde boğumlu sütunceler, bunların üzerinde çıkıntılı sütunce başlıkları, daha üstte ise ters basamak biçiminde daralarak mihrabın tepe kısmında birleşen çıkıntılı süslemeler görülmektedir. Mihrap girintisinin alt bölümü beş yüzlü olup üst bölümü istiridye kabuğu biçimindedir. MİNBER: Mermer minberin girişi, boğumla, verev (Spiral) yivli sütuncelerin yuvarlak kemerli alınlıkla birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Alınlık üzerinde, yanlara doğru sarkan, bitki motifleri görülmektedir. Merdiven korkulukları paralel kenar biçiminde olup, yüzleri üçgen bölmelere ayrılmıştır. Arka kısımdaki sivri kemerli boşaltma kapıları minberin batısına geçişi de sağlamaktadır. Minber tepesi altıgen tabanlı piramit külahla örtülmüştür. Külah tepesinde ay-yıldız alem bulunmaktadır. DIŞTAN TANIM: Kuzey duvarı ortasında yer alan ana giriş çıkıntılı taş çerçeveli olup, orta yükseklikten sonra dikey bölümler içinde süslemelidir. En dış bölümde su motifi, onun içinde birbirine girik olarak işlenmiş geometrik desenler daha içte girintili olarak işlenmiş olan sivri kemer sütünce başlıklarına oturmuştur. Girişin iki yanında dikdörtgen iki kanatlı ahşap pencereler yer almaktadır. Bu duvarın önünde yer alan son cemaat yeri üç bölüme ayrılmış olup mermer döşeli orta bölüm basamaklar şeklinde alçalarak eşik düzeyine inmektedir. 
MİNARE: Mermer taşlardan yapılmış, sekizgen altlık üzerinde yükselen tuğla minare caminin kuzey-batı köşesine dayanmış gibidir. Dış bükey boğumlu bölümlerle minare kasnağına geçilmiş, yuvarlak bir bilezikten sonrada tuğla minare yükselmiştir. Şerefe altında yuvarlak bir bilezik daha yer almıştır. Şerefe geçiş dört sıra kirpi çıkıntı ile sağlanmış olup, şerefe korkuluğu da tuğla örme şeklinde yapılmıştır. Şerefeden sonra incelerek yükselen minarenin tepesi kurşun kaplı bir külâhla örtülmüştür. Doğu duvarında konmuş parça mezar taşında: Ali Çelebi Bin Sinan Paşa Fi sene 925 yazılıdır. Bu nedenle Sinan Paşa Camii denilmektedir.
1975 yılında son cemaat yerinin açık bölümleri kapatılarak sıvası yenilenmiş. Bu günkü son cemaat yeri Abdülmecit zamanında yapıldığı söylenmektedir. 2002 ve 2008 yıllarında onarılmıştır.
KAYNAK: KÜLTÜR PORTALI