17 Nisan 2024
Camiler

PAŞA CAMİ – KULA – MANİSA

Kırma çatı ile örtülü, enine dikdörtgen bir harim ile kuzeyinde ahşap tavanlı son cemaat yerinden meydana gelmektedir. Son cemaat yerinin batısında minaresi vardır. Caminin inşa tarihi belli değildir. Minare kapısının üstündeki kitabeden, Safer-zade adında bir kişinin 1783-84 tarihinde daha önce mevcut olan yapıya bir minare inşa ettirdiğini, Şerif adlı kişinin de kitabeye tarih düştüğünü öğrenmekteyiz.

Camideki kalem işi süslemeler, harimdeki kubbede bulunur. Kubbenin yüzeyi yatay olarak üç süsleme şeridine ayrılmıştır. Alttan itibaren birincisinde yazı; ikincisinde yazı ile değerlendirilen madalyonların aralarında çiçekler ve kandiller; üçüncüsünde çiçek desenli perdeler yer almaktadır. Kubbenin göbeğinde ise yazı bulunmaktadır. Burada bazı harflerin kolları uzayarak merkezde altı kollu yıldız ve ‘’Mühr-ü Süleyman ‘’ motifi meydana getirmiştir.

(RESTORASYON : 2016 )

KAYNAK: MANİSA KÜLTÜR VARLIKLARI