21 Haziran 2024
Camiler

HEYİKETEĞİ HACI MEHMET CAMİ – DARENDE – MALATYA

Malatya İli, Darende İlçesi, Heyiketeği Mahallesi Sönmezler Sokak sit alanı dışında yer alan, tapunun 512 ada, 11 nolu parselinde kayıtlı, mülkiyeti Hacı Mehmet Camii Vakfı ve Darende Belediyesi’ne ait Hacı Mehmet Camii’nin korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine, hazırlanan tescil fişinin onanmasına karar verilmişti.

Dikdörtgen planlı kırma çatısı kiremit ile kaplı olan caminin çatı altı ahşap malzeme ile örtülüdür. Son dönem restorasyon geçiren camilerimizdendir. Tek şerefeli minaresi orijinal kaldığı söylenmektedir. Minber ahşap ve işlemelidir. Mihrap sade bir niş şeklindedir.