20 Mayıs 2024
Camiler

HAMZABEY KÜLLİYESİ VE CAMİİ – BURSA

Muradiye Mahallesi’nde, Hamza Bey Caddesi üzerindeki külliyenin Bayezit Paşa (I. Mehmet ve II. Murat’ın Vezir)’nin kardeşi olduğu bilinen, İzmir fatihi lakaplı Hamza Bey tarafından 1477’de yaptırılmıştır. Cami, medrese, imaret ve beş türbeden oluşan külliyeden günümüze Cami ile üç türbe kalmıştır.
Cami, Fatih Sultan Mehmet döneminde (1451 – 1481) Bursa’da inşa edilmiş mescidlerin en büyüğü olup, Hamzabey Külliyesi’nin ana yapısıdır. Mescid, 1614 te Kazasker Muallimzade Ahmet Efendi tarafından minber ilavesiyle camiye çevrilmiştir.
Zaviyeli (Tabhaneli) camiler gurubuna giren yapı; son cemaat yeri, mihrap önü mekanı, asıl ibadet mekanı ve bu mekanın iki yanında yer alan tabhanelerden oluşmaktadır.
Sultan II. Murat Cami’sinin plan bakımından küçük bir modelidir. Son cemaat yeri, kalın altı sütun üzerine kubbe ve tonoz örtülüdür. İbadet mekanı ters T plan düzeninde olup, üzeri oldukça yüksek kasnaklara oturan iki büyük kubbe ve bunların yanında daha basık ikişer kubbe ile örtülüdür. Tek şerefeli minaresi caminin solundadır.
Cami 1855 depreminde zarar görmüş, 1873’te onarılmıştır. 2013 yılında da Restore edilmiştir. Ayrıca yanı başında Hamza Bey, eşi, kızları ve damadı Kara Mustafa Paşa’nın türbeleri de bulunmaktadır.
KAYNAK: KÜLTÜR PORTALI