23 Haziran 2024
Camiler

TAHTALI (İBRAHİM AĞA ZADE )CAMİ – KINIK / İZMİR

İzmir ili, Kınık ilçesi, Ilıca mevki, Çoban sokak ile Abdülbaki sokak köşesinde olan TAHTALI CAMİ, Geç Osmanlı dönemi eseridir. Yapım tarihi H/1022. M.1614 senesinde İbrahim Ağa tarafından yapılmış olan cami, kaba yontu taş malzeme ile yığma teknikle inşa edilmiş dikdörtgen planlıdır ve sekizgen kasnağa oturan bir kubbesi vardır.

Yuvarlak kemerli sövelere sahip pencereleri kesme taştan yapılmış olan caminin

Minaresi ise, kesme taş üzerine tuğladan silindirik yükselmektedir. Kapısı üzerinde iki adet kitabe mevcuttur. Gövdesi tuğla malzemeden silindirik şekillidir. Harim bölümünün üzerinde sekizgen kaideli bir kubbesi vardır.

     Yapıda yer alan Kâbe tasviri yine yuvarlak basık kemerli mihrap nişinin mukarnas kısmında perde motifinin üzerinde yer almaktadır. Tam merkezde Kâbe’nin yer aldığı kompozisyonda yapının çevresi revaklarla sınırlandırılmıştır.

     Tahtalı Camii’nin ana girişi kuzey cephesinden olup burası pek kullanılmamaktadır. Giriş-çıkışlar batı cephesinden yapılmaktadır. Üzerinde caminin mütevellisi İsmail Ağa’ya ait kitabe bulunmaktadır.

 Kitabe metni.

Ammera hazel cami-i şerif Ağazade İbrahim Ağa

Umumu Müslimden cem’ olup derahim ve dinar

İhtitam oldu bu cami bi inayeti-l fail-il muhtar

Mütevellisi Sene 1484 İsmail Ağa

Açıklaması:

Bu güzel mescid-i şerif-i imar eden Ağazade İbrahim Ağa

Bütün Müslümanlardan toplanan paralarla

Allah’ın izniyle seçilmiş kişilerce tamamlandı…

Mütevellisi (Bakımını Üstlenen) Sene M.1484 İsmail Ağa

Bu kapının hemen solunda minare ve kitabesi bulunmaktadır. Minarenin pabuç kısmı, kesme taş malzeme ile yapılmış olup, gövdesi tuğla malzemeden silindirik şeklindedir. Tek şerefesi mevcut olup şerefe süslemesinde beş sıra halinde kirpi deseni bulunmaktadır. Miladi 1884 yılında halktan toplanan paralarla yapıldığı üzerindeki kitabede yazmaktadır.

Minare kitabesi:

Hak Teâlâ müyesser eyledi bu minareyi

Umumu Müslim’den cem olup dinarı

Okunur ezan-ı şerif zikri Süphan

Sene 1200 M. 1786

Açıklaması:

Hak Teâlâ kolay eyledi bu minareyi yapmayı

Bütün Müslümanlardan toplanan paralarla

Ezan-ı Şerif okunup Allah’ın ismi zikredilsin diye…

  Caminin son cemaat yeri ise; kuzey cephesinde olup kullanılmamaktadır.

Kınık ve çevresinde bulunan camilerin kubbe iç mimari süslemesi yönünden en gösterişli, en güzeli şüphesiz İbrahim Ağazade (Tahtalı) Camiidir. Kubbe ile mihrab arasında küçük kare görünümlü ahşap çıta-kari tekniği ile yapılmış Çakma tavan göbeği süslemesi bulunmaktadır.

08.Ekim.2022 FOTOĞRAFLARI