24 Haziran 2024
Camiler

AZEB BEY CAMİ – BURSA

Muradiye Semti’nde Kullukçu Sokağı’nda bulunmaktadır. Kapısı üzerindeki Arapça kitabesine göre Ümera’dan Azeb Bey b. Abdullah tarafından 1456 yılında yaptırılmıştır. Bu şahıs, II. Murat’ ın komutanlarındandır. Azeb Bey Cami, Bursa’da bir hayli örnekleri bulunan son cemaat yeri payeli, kare plana sahip ve tek kubbe ile örtülü cami tipindedir. Duvarları iki sıra tuğla ve moloz taş ile örülmüştür. Son cemaat yeri, iki kemerle ayrılmış ve üstleri beşik tonozlarla örtülü üç bölüm halindedir. Kare mekandan 5,80 metre çapındaki kubbeye geçiş ise Türk üçgenleriyle sağlanmıştır. Caminin batısında kapısı son cemaat yerine açılan minarenin kaidesi tuğla ve taşla yapılmıştır. Silindirik gövde tuğladan şerefe altı dört sıra kirpi saçak dizili, sivri külahı kurşunla kaplıdır. Sağlam ve ibadete açık durumdadır. Caminin sağ tarafında bulunan Azeb Bey Türbesi de kare planlı olup üst kısmı kubbe ile örtülmüştür. Mekan 19 pencere ile aydınlatılmıştır. En son 1947 yılında tamir edilmiştir.
KAYNAK: KÜLTÜR PORTALI