22 Mayıs 2024
Camiler

HACI YAHYA (İKİ LÜLELİ ) CAMİ – MANİSA

Hacı Yahya Camisi, inşa kitabesine göre II. Mehmed döneminde, Hacı Yahya oğlu Hacı Mehmed tarafından H.879/M.1474 yılında yaptırılmıştır.

Camiyi inşa ettiren Hacı Mehmed hakkında yeterli bilgi yoktur. Tarihi kişiliği henüz aydınlatılmaya muhtaçtır.

Cami, kare planlı ve tek kubbeli bir yapıdır. Kuzey cephesinde üç birimli bir son cemaat yeri vardır. Minare ise doğu cephesinin kuzey ucundadır. Silindirik minare gövdesinde tuğla süslemelere yer verilmiştir. Beden duvarları taş ve tuğla ile almaşık düzende örülmüştür. Harim, duvarlar ve kubbe kasnağı üzerine çok sayıda pencereyle aydınlanmaktadır. Duvarlarda kemerli çökertmelere yer verilmiş ve pencereler bu çökertmeler içerisine alınmıştır. Yakın bir geçmişe kadar geç döneme özgü perde motifleriyle süslü olan mihrap, günümüzde çini ile kaplı durumdadır.

KAYNAK: MANİSA KÜLTÜR VARLIKLARI