20 Haziran 2024
Camiler

GÜLGÜN HATUN (GÜLFAM- DERE ) KÜLLİYESİ – MANİSA

Mescit, Dere Mahallesinde, Kabak Tekkesinin güneyinde, Revak Sultan Türbesinin kuzeybatısında dere kenarındadır. Yapının kitabesi yoktur. İshak Çelebi’nin karısı Gülgün Hatun tarafından yanında hamam, yakınındaki Yedikızlar Türbesi ve çeşmeyle birlikte, XIV. Yy. ikinci yarısında külliye şeklinde yaptırılmıştır.

Bugün restorasyon kapsamına alınan mescid 1940’larda bir onarım geçirmiştir.

Mescit’in hemen yanında yapılan, harap ve metruk durumda olan hamam (Dere Hamamı) mescit ile kendi türbesinin hizmetleri için gelir kaynağı olarak yapılmıştır. 2018 yılında restorasyonu bitmiştir.

Mescit, genel plan şemasıyla Kale ( Hacet ) mescidine çok benzer. Yalnız Kale mescidinde yer alan eyvamsı kuruluş bu yapıda yoktur. Harim yaklaşık 6 X6 m. boyutlarındadır. Kubbeye, köşelerde yer alan, tepe açıları dar ve deforme olmuş üçgenlerle geçilir. İç mekanı, batıda eksende, kuzeyde eksenden doğuya kaymış birer yuvarlak kemerli pencereler aydınlatır. Minberi yoktur. Yapının küçük boşluk duvarla çevrilerek sonradan avlu oluşturulmuştur. Avlunun doğu duvarı, hamamın ılıklık duvarıdır. Avluya batıya açılan kapıdan girilir.

KAYNAK: MANİSA’DA TÜRK DEVRİ YAPILARI(Prof. Dr. HAKKI ACUN )