21 Mayıs 2024
Camiler

ALAADDİN ORTA MAHALLE CAMİ – AVANOS – NEVŞEHİR

Avanos ilçesi merkezinde, Alaaddin Hamamı’nın doğusunda yer almaktadır. Batı cephesinde küçük bir avlu ve müştemilat yapıları eklenen caminin basık kemerli kapısı üzerinde yer alan Osmanlıca kitabesi, H. 1230 tarihini vermektedir.

Yörenin kesme taşıyla inşa edilmiş caminin güney cephesi dışında tüm cephelerine yeni birimler eklenmiştir. Caminin batı cephesi kuzeyinde yer alan basık kemerli kapı ile harime giriş sağlanır. Yaklaşık kare planlı harim bölümünün güneyinde, mihrap önünde dört takviye kemerli sivri tonoz örtülü eyvan oluşturulmuş ve bu şekilde ters “T” biçimli bir şema meydana getirilmiştir. Kuzey bölüm ise mihrap ile aynı eksen üzerine yerleştirilen üç büyük boyutlu paye ve bir duvar payesinin birbirine düz biçimde bağlanmasıyla kuzey-güney doğrultusunda beş takviye kemeri ile desteklenmiş, aynı doğrultuda sivri tonoz örtülü iki sahın oluşturulmuştur. Harimin kuzeyine ahşap ikinci kat yerleştirilmiştir. Kadınlar mahfili olarak kullanılan bu birime çıkışı sağlamak için beton merdiven eklenmiştir.

İç mekan duvarları yaklaşık 1m yüksekliğinde ahşap lambiri ile çevrelenmiştir. Yapının kuzey duvarı doğusunda yer alan 19 basamaklı merdiven, dört sütunlu, baldaken tarzındaki minareye çıkışı sağlamaktadır. Yapı, düz beton damlıdır.

KAYNAK: KÜLTÜR PORTALI