20 Haziran 2024
Camiler

GÖKTAŞLI (GÜLFEM HATUN ) CAMİ – MANİSA

Göktaşlı Camisi’nin inşa kitabesi yoktur. Yapı, yakın zamana kadar cami avlusunda bulunan çeşme kitabesine göre tarihlendirilmektedir. Çeşme, Gülfem Hatun tarafından H.899/M.1493-1494 yılında inşa ettirilmiştir. Caminin de çeşme ile aynı yıllarda ve yine Gülfem Hatun tarafından yaptırıldığı sanılmaktadır. Yapının harim giriş açıklığı üzerinde H.1324/M.1906 yılına ait bir onarım kitabesi bulunmaktadır.

Yapının banisi olarak kabul edilen Gülfem Hatun hakkında yeterli bilgi yoktur. XVI. yüzyılda hayatta olduğu ve Manisa’da pek çok hayır yaptırdığı bilinmektedir.

Cami kare planlıdır. Yapının üzeri pandantif geçişli bir kubbeyle örtülmüştür. Kuzey cephesinde yer alan son cemaat yeri yenidir. Batı cephesinin kuzey ucunda yükselen minare ise özgündür. Minare gövdesinde tuğla süslemeler vardır. Yapının beden duvarları taş ve tuğla ile almaşık düzende örülmüştür. Harimi aydınlatmak için cepheler üzerine dikdörtgen formlu alt ve oval formlu üst sıra pencereleri açılmıştır. Giriş ve pencere açıklıkları ile mihrap, geç döneme özgü süslemeler barındırmaktadır.

KAYNAK: MANİSA KÜLTÜR VARLIKLARI