22 Mayıs 2024
Camiler

NİŞANCI MEHMET PAŞA CAMİ – MANİSA

Nişancı Paşa Camisi’nin inşa kitabesi yoktur. Bugünkü cami, Yunan işgali sırasında yakılan asıl caminin temelleri kullanılarak Hacı Sofulu Abdurrahman Efendi tarafından ihya edilmiştir. Günümüze ulaşamayan asıl caminin ise H.955/M.1548-1549 yılında mevcut olduğu tarihi kaynaklardan saptanabilmektedir.

Bugünkü cami, doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen planlı ve düz tavanlı bir yapıdır. 1990’lı yıllarda yapıya bir minare eklenmiştir. Harim, taş örgülü beden duvarları üzerine açılmış alt ve üst sıra pencereleriyle aydınlanmaktadır. İç mekân oldukça sade ve süslemesizdir. Yapının kuzeyinde bir hazire yer almaktadır. Buradaki mezar taşlarının en erken tarihlileri XVII. yüzyıla aittir.

KAYNAK: MANİSA KÜLTÜR VARLIKLARI