21 Mayıs 2024
Camiler

SERABAT CAMİ – MANİSA

Serabat Camisi, harim giriş açıklığı üzerinde yer alan kitabeye göre H.1056/M.1646-1647 tarihlidir. Abdurrahman adlı bir kişi tarafından inşa ettirilen yapının, mimari özellikleri itibari ile daha erken bir tarihte yaptırılmış olması da mümkün görünmektedir.

Baninin günümüze sadece adı ulaşmış, tarihi kişiliği ise henüz aydınlatılamamıştır.

Serabat Camisi, geçirdiği yangınlar ve yapılan onarımlar sonucunda bazı değişikliklere uğramış, avlunun kuzeyinde yer aldığı bilinen medrese odaları da ortadan kalkmıştır. Caminin özgünde iki kubbeli bir yapı olduğu tahmin edilmektedir. Bugünkü cami ise doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen planlı ve düz tavanlıdır. Kuzey cephesinin batı ucunda minare yükselmektedir. Cephenin geri kalan kesiminde ahşap destekli bir son cemaat yeri vardır. Beden duvarları taş ve tuğla ile almaşık düzende örülmüştür. Kemerli çökertmeler içerisine yerleştirilen alt ve üst sıra pencereleriyle aydınlatılan harim, oldukça sade ve süslemesizdir.

KAYNAK: MANİSA KÜLTÜR VARLIKLARI