GÖK MEDRESE CAMİ – AMASYA

GÖK MEDRESE CAMİ – AMASYA

Selçuklu eseri olan Gök Medrese Camii, Vakıflar Arşivi’nde
yer alan bir vakfiye kopyasına göre Amasya Valisi Emir Seyfeddin Torumtay tarafından 1266-1267 yılında inşa edilmiştir.
Kümbetinin külahındaki turkuaz renkli çinilerinden hareketle “Gök Medrese” adı verilen yapı cami ve medrese olarak çift işlevli yapılmıştır.Selçuklu Dönemi mimarisi içerisinde planı ve sırlı tu¤la bezemesi ile önemli bir yere sahip olup, ayrıca cami süslemeleri ve taş işçili¤i açısından da dikkat çekmektedir.
Yapıya merdivenlerle çıkılmakta olup, eyvan tonozlu bir geçişten sonra kapalı bir avluya girilmekte, buradan basamaklarla asıl ibadet mekânına, cami kısmına ulaşılmaktadır. Yapı içerisine girildikten sonra sağve sol yanda
birer dershane odası yer almaktadır. Asıl ibadet mekanı mihraba dikey uzanan sahınlı bölümü ve büyük boyutlu ayaklar kemerlerle birbirine ba¤lanarak mihraba uzanan sahın kubbelerle ve di¤erleri ise tonozlarla örtülmüştür. Caminin do¤usuna kare planlı türbe eklenmiştir. Türbeye camiden eyvan şeklinde düzenlenen bir girişle geçilmektedir. Beden duvarları taş, kasna¤ı ve külahı tu¤ladan inşa edilen türbe, özellikle kasna¤ındaki sırlı tu¤la süslemeleri açısından döneminin en önemli örnekleri arasında yer almaktadır.
Amasya Müze Müdürlüğü etnografya bölümünde sergilenenorijinal ahşap cümle kapısı: abanoz a¤acından yapılmıştır ve oyma tekni¤inde geometrik bezemeli olarak kapıyı işleyen ustanın adı “Amele Ebu’l Müslim el-Neccar”
şeklinde verilmiştir. Kapının üst kısmındaki arapça kitabede
bir hadis kabartmasına yer verilmiş ve mealen; “ insan ölünce amel defteri dürülür, ancak bundan üç şey müstesnadır, istifade edilen ilim, kendisine duâ eden hayırlı evlat ve hayrat bırakmaktır.”

KAYNAK: YEŞİLIRMAK ORG

Bir cevap yazın