14 Temmuz 2024
Camiler

SARI ALİ (FADILLIOĞLU ) CAMİ – TİRE / İZMİR

Tire ilçenin doğu kesiminde, İstiklal Mahallesi, Karagazi sokakta yer alan cami XV, yy. yapılarındandır. Defter-i Hakani de, Şer’iye Sicili vakıf muhasebelerinde ve Evliya Çelebi de SARI ALİ CAMİ olarak yer alırken. İzmir vakıflar bölge müdürlüğü kayıtlarında FADILZADE , halk arasında ise FADILLIOĞLU ve de ARAPLAR CAMİ olarak yer almaktadır. 
Onarımlarla özelliklerini yitiren caminin son restorasyonu 1968 yılında yapılmıştır. Caminin haremi, 6,80 m. X 6,80 m. ölçülerindedir. Kubbeye geçiş pandantiflerle sağlanmıştır. Son cemaat yeri üç bölmelidir. Caminin kuzeye bakan bahçesinde haziresi vardır. Cami haziresinde yatan Seyyid el hac İbrahim Efendi 1812 ( H. 1227 ) tarihinde ölesiye kadar vakıf mütevellisi olarak görev yapmıştır.
Caminin banisi Sarı Ali’nin Isparta’da, Aydın Atça’da ve Manisa Gördes ‘de adıyla anılan köyler bulunmaktadır.
Kaynak : A. Munis Armağan