22 Mayıs 2024
Camiler

EMİRCİ SULTAN TEKKE CAMİ – OSMANPAŞA – YOZGAT

Yozgat ili Merkez ilçesine bağlı Osman Paşa Köyü’nde bulunan Osman Paşa Camisi’ne bitişik olan bu türbenin yapım tarihi kesinlik kazanamamıştır.

Ahmet Yesevi’ nin halifelerindendir. Lakabı şerifüddün, Babasının adı Muhammed’ dir. Emirci Sultan olarak bilinmektedir. Doğum tarihi bilinmemektedir. Ölüm tarihi 1240’tır. Türbe içerisindeki sandukalardan birinin 1239 – 1240 tarihli Emir Sultan Şerefüddin İsmail Bin Muhammed’e aittir. Buna dayanılarak türbenin 1239 veya 1240 yıllarında yapıldığı anlaşılmaktadır. Türbesi Yozgat’ın Osmanpaşa kasabasındadır. Asıl adı Osman’dır. Babası çocukluğunda Ahmet Yesevi’ye gönderir. Ahmet Yesevi’nin yanında birçok kerametler gösterir bir gün Yesevi Dergâhına Çin’li tüccarlar gelir. Ülkelerinde ejderha türediğini ve insanları öldürdüğünü söylerler. Ahmet Yesevi Hazretlerinden yardım isterler. Ahmet Yesevi Dervişlerine Çin’e kim gitmek ister deyince dervişler “emir sizindir” derler ama içlerine de bir korku düşer. Bu sırada Osman Efendi gitmek istediğini söyler Ahmet Yesevi Osman’ın beline tahta bir kılıç kuşandırarak dualarla uğurlar. Osman Efendi tahta kılıcıyla Çin diyarında ejderhayı öldürür ve geri döner. Başından geçenleri ve ejderhayı nasıl öldürdüğünü hocasına anlatır. Ahmet Yesevi’de ona “Emiriçin” lakabını verir. Bu lakap zamanla bozularak Emirci’ye dönüşür ve Yozgat yöresinde, Osman Efendi hakkında bu lakap kullanılır. Osman Efendi bir görüşe göre Ahmet Yesevi’nin 1194 yılında vefatıyla Türkistan’da duramaz Rumeli’ye doğru yola çıkar, bir görüşe göre de Ahmet Yesevi’nin isteği ve iradesi doğrultusunda Anadolu’ya gelir daha sonra Yozgat’ın Keçikıran köyüne yerleşir bu sırada Sivas’a vali tayin edilen Selçuklu veziri, Emiri Çin’in şöhretini duyar yanına gelir sohbetinde bulunur, talebesi olur. Selçuklu Hükümdarına bir mektup yazarak valilikten istifa eder ve şeyh Osman’ın zaviyesi çevresindeki bir kaç köyü ve bir miktar araziyi satın alarak vakfeder. O günden sonra da tekkenin ad Osmanpaşa Tekkesi olur. Köyde bu günkü Osmanpaşa Kasabasıdır.

KAYNAK: YOZGAT KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ