24 Mayıs 2024
Camiler

KURŞUNLU CAMİİ – TAVŞANLI / KÜTAHYA

      İlçe merkezinde Kemal Zeytinoğlu Caddesi Abacılar sokakta bulunan yapı günümüzde sağlam durumda, bakımlı ve ibadete açıktır.

Germiyanoğulları zamanında 1377 de yapılmıştır. Diğer adı hacı Veliyüddin Camidir. Hacı Veliyüddin tarafından önceleri mescid olarak inşa edilmiştir. Mescidin ilk imamı da mescidi yaptıran Hacı Veliyüddin Efendi’dir

   Yapılan bu mescidin yerine yeni bir cami inşa edilmiş ve yapılan bu caminin kubbesi kurşunla kaplandığından dolayı kurşunlu Camisi denilmiştir. Caminin ustası Mıh Ahmet’tir.

Minber Sıtkı Usta tarafından yapılmıştır. Cami içindeki hat yazıları Tavşanlılı hattat Bursalıların İbrahim ve talebelerinden Hacı Kadıların Mehmet Efendi (Özer) tarafından yazılmıştır. İç kapıdaki kitabeyi ise Tarsus’ta medfun Afganistanlı Hacı Lenger Han yazmıştır. Mermer sütünün en tepesinde kırmızı satıh üzerine sarı yaldızla kelime-i tevhit yazılıdır “La İlahe İllallah” kısmi celi sülüs yazı ile Muhammed ün Rasullüllah yazısı ise tuğra şeklinde mermere kazınmıştır. Yazının etrafı lale motifleriyle çevrilmiştir.

Kitabenin açıklaması:

 Veliyüddün mescidi çok güzel süslendi.

Tüm Müslümanlara mübarek olsun. 

Mescit imam zadelerin kudretli yardımıyla tamamlandı.

Yeniden inşa edilerek cennet gibi olan bu mekân kıyam, rükû, sucüd, sıdk ve sadakatten Hakkın nuruna daha yakın oldu.

Harim kısmı kare planlı olup, köşelerde dört yarım kubbe ile taşınan, alçak kasnakla geçişi sağlanan tek büyük kubbe ile örtülüdür. Üç gözlü son cemaat yeri mevcuttur. Son cemaat yeri ortadaki Kubbe iki yandakilere nazaran daha yüksek olan pandantif geçişli kubbelerle örtülü olup yakın dönemde demir doğrama cam ile kapatılmıştır. Son cemaat yerinin sağında, yapıya bitişik, tuğla örgülü minaresi yer alır. Son cemaat yerinden harime açılan giriş kapısı üzerinde, üçgen alınlıklı, mermer pano üzerinde Abdülhamit tuğrası ve panonun iki yanında simetrik olarak, üçer satırlık sülüs yazılı kitabesinde, inşa tarihi H.13ü4 (M. 87 ı), banisi Hacı Veliyuddin olarak belirtilmiştir.

Kaynak: sehritavsanli.blogspot.com.tr

Fotoğraflar: Mustafa Gürelli