21 Haziran 2024
Camiler

DÜDÜKÇÜ AĞASI CAMİİ (KADI HASAN) – TOKAT

Tokat il merkezi Cemalettin Mahallesi’nde yer alan Kadı Hasan Mescidi, Düdükçü Ağası Cami olarak da bilinmektedir. Yapım tarihini veren bir kitabesi bulunmayan cami, 15. yy başlarına tarihlenir. 1982 yılında büyük bir onarım geçirmiştir. Yapı; mihrap önündeki kare planlı mekanın doğu, batı ve kuzeyine konumlandırılmış bölümlerle bir + planına sahiptir. Mihrap önündeki kare planlı mekanın tromp geçişli kubbesi sekizgen kasnak üzerine oturtulmuş, dıştan konik çatıyla kaplanmıştır. Ortadaki kubbeli mekana birer kapıyla açılan doğu, batı ve kuzeydeki dikdörtgen mekanların beşik tonoz örtüleri dıştan kırma çatıyla kapatılmıştır. Doğu ve batıdaki mekanlar birer pencereyle aydınlatılmaktadır. Kuzeybatı köşedeki kapıyla girilen cami yol seviyesinden 1m. kadar yüksekte kaldığından, altı basamaklı bir merdivenle çıkılmaktadır. Giriş kapısının doğusunda iki tane pencere yer almaktadır. Güney duvardaki mihrap çok sade bir niş şeklindedir, üç sıra mukarnaslı bir kavsarası vardır. Beden duvarlarında moloz taş, örtülerde ise tuğla kullanılan yapının dış cephesi sonradan sıvanmıştır

Kaynak: Kültür Portalı