1 Mart 2024
Camiler

KAZANCILAR MESCİDİ – TOKAT

Sulu Sokak Çarşısı’nın üst başında Sulu Han yakınında yer alan mescit, giriş kapısı üzerinde, saçak kısmına yakın noktada yer alan madalyon formlu mermere yazılmış kitabesine göre, Yavuz Sultan Selim zamanında, H. 924 (1518) yılında inşa edilmiştir. Kent merkezinde, Sulu Sokak’tadır. Kapının çok üstünde saçağa yakın yerde yuvarlak bir kitabesi vardır. Bu kitabeye göre, Yavuz Sultan Selim zamanında 1518 yılında yapılmıştır.

Kundakçılar ya da Kazancılar Mescidi isimleriyle bilinmektedir. Kareye yakın dikdörtgen planlı, tek mekânlı bir yapıdır. Harimin güneyinde geniş tutulmuş bir sivri kemerle oluşturulmuş eyvan içine mihrab yerleştirilmiştir. Bu bölümün önünde yer alan kare planlı mekan ise tromp geçişli kubbeyle örtülmüştür. Kuzey cepheden basit bir kapıyla girilen yapının kuzey cephesindeki bir pencere ve doğu cephede alt seviyedeki dikdörtgen, üst seviyedeki mazgal pencere dışında açıklığı bulunmamaktadır. Yapı beden duvarları moloz taş ve tuğla almaşık teknikle inşa edilmiştir. Kemerler ve kubbede tuğla, kapı ve pencerelerde kesme taş kullanılmıştır.

Mescid günümüzde ibadete açıktır.

Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

Fotoğraflar: Mustafa Gürelli