24 Mayıs 2024
Camiler

DİLŞİKAR CAMİ – MANİSA

Dilşikar Camisi, harim giriş açıklığı üzerinde yer alan inşa kitabesine göre III. Murad döneminde, Dilşikar Hatun tarafından H.987/M.1579-1580 yılında yaptırılmıştır. Yapı; çifte hamam, imaret, mektep ve çeşmeden oluşan bir külliyenin parçasıdır.

Yapının banisi olan Dilşikar Hatun, III. Murad’ın Manisa’daki sancakbeyliği sırasında alaybeyi olarak görev yapan Ferhad Ağa’nın eşidir.

Cami kare planlıdır. Yapının üzerini sekizgen planlı bir kasnak üzerine oturan, tromp geçişli ve kiremitle kaplı bir kubbe örtmektedir. Beden duvarları taş ve tuğa ile örülmüştür. Özgün bir süsleme barındırmayan harim, duvarlar ve kubbe kasnağı üzerine açılmış pencerelerle aydınlanmaktadır. Camiye geç dönemde bazı eklemeler yapılarak batı cephesine bitişik şekilde iki mekân daha inşa edilmiştir. Minare ve son cemaat yeri de geç dönem eklentisidir.

KAYNAK: MANİSA KÜLTÜR VARLIKLARI