23 Haziran 2024
Camiler

DAMAT NEVŞEHİRLİ İBRAHİM PAŞA CAMİ (ULU CAMİ) – ILGIN – KONYA

Ulu Camii, Argıthanı Beldesinin yeniden kuruluşunda Damat Nevşehirli İbrahim Paşa tarafından külliye şeklinde yapılar topluluğu olarak yaptırılmıştır. Cami Argıthanı çarşısında Konya’ya giden şosenin doğusundadır. Kıble ve kuzey taraflarında beşer, sağ ve solunda ikişer sıra halinde sekiz penceresi vardır. Ulu camiye 1959 yılında minare, l96l yılında cami, kerpiç bina yıkılarak yerine yeni betonarme bina inşa edilmiştir. Bugünkü cami, mektep, han, çarşı, medrese, çeşme ve kuyudan meydana gelen mamureyi yaptıran II. Sultan Ahmet’in Sadrazamı Damat Nevşehirli İbrahim Paşanın yapı şeklidir.

Ulu Camiinin sağ kuzey köşesinde küpüne kadar olan kısmı taş, üstü tuğla ile yapılmış , kısa ve harap bir minaresi vardır. Minarenin kıble tarafı kaidesinde eski ve islam-i devirlere ait kitabe taşları kullanılmıştır. Bir taşta kufi ile “Allah”,bir başkasında da sülüs ile “el-Hac” yazılı idi.

Bu minare bugün yok olan asıl mabed ile birlikte yapılmıştır. Eski Argıthanlılara göre “İstanbul şehzade başında Nevşehirli Damad İbrahim Paşa mescidi gibi kubbeli kurşun örtülü bir mescid vardı. Bir depremde hasara uğradığı için bu mescid tamamen, minaresinin üst kısmı yıktırılmış yerine taştan örülü bir bina yaptırılmıştır. Camii bitişiğinde de bir mektep vardır.

Camiinin sağ ve sol tarafı da bedesten şeklinde çarşı ve bir çeşme vardı. Harap olan bu binalarla birlikte çeşme de 1945 yılında belediye tarafından yıktırılmıştır.

(KONYALI,1945,s.634)

KAYNAK: Beytullah Yıldırım / Ilgın Araştırmaları – Argıthanı Belediyesi Harun Şenozan