23 Haziran 2024
Camiler

ÇOBANLI (ŞAKİR PAŞA) CAMİİ – ARAPGİR / MALATYA

Arapgir ilçe merkezinde, kâgir yığma teknikte inşa edilen caminin yapımında yöresel moloz taş kullanılmıştır. Kuzey cephesi hariç diğer üç cephede 50 cm.’de bir atılmış ahşap hatıllar dikkati çekmektedir. Moloz taş ile örülen beden duvarlarının köşelerde kesme taş kullanılmıştır. Yapı 118m2 alan üzerindedir. Yapının kuzeyinde, girişin sağında kesme taş ile yapılmış tek şerefeli minare yer alır. Minarenin batısında baldaken tarzda inşa edilmiş bir türbe bulunur. Mermerden yapılmış türbenin tonoz üst örtüsü sonradan betonla kaplanmış. Türbenin içinde üç adet mermer mezar bulunur. Türbenin dışında iki eski, bir yeni sanduka mezarlar vardır.

Kareye yakın dikdörtgen planlı olan caminin kuzeyinde, üzeri kapatılmış son cemaat yeri yer almaktadır. Camii kıble tarafında dikey dikdörtgen iki mazgal pencere, doğu ve batıda ise yine aynı tarzda yapılmış üçer adet pencere ile aydınlatılmıştır. Tavanı ahşap mertekli olan caminin zemin döşemeleri ahşaptır. Duvarlar tatlı kireç sıvalıdır. Kadınlar mahfilinin cephesi saçaklar silmeli ahşap kafesle kapatılmıştır. Mahfili iki adet ahşap direk taşımaktadır. Mihrap nişinin üzerinde diş sıraları ve rozet bezemesi mevcuttur. Minber ahşaptan, bezemesiz olarak yapılmıştır

KAYNAK: MALATYA KÜLTÜR ENVANTERİ