14 Haziran 2024
Camiler

ÇELEBİ CAMİ – KARAMAN

    Gazidükkan Mahallesinde yer alan, kesme taştan, tek kubbeli olarak Alaeddin oğlu Şeyh Çelebi tarafından yaptırılmış şirin bir Karamanoğlu eseri camidir.

Karaman’ın Gazidükkan Mahallesi’nde bulunan Çelebi Mescidi’nin kitabesi bulunmamakla beraber yapı üslubundan XIV. yüzyılda, Karamanoğulları döneminde yapıldığı anlaşılmaktadır.

     Kare planlı ve kesme taştan olan caminin üzeri dört trompun yardımı ile merkezi bir kubbeyle örtülmüştür. Son cemaat yeri paye ayaklarından anlaşıldığına göre daha önce üç bölümlü ve üç büyük kubbe ile örtülüdür. Paye araları sonraki dönemde duvarla örülmüş ve üzeri de ahşap çatı ile kapatılmıştır. İbadet mekanına mor mermerden söveleri olan basık kemerli bir kapıdan girilmektedir. Duvarlarında altlı üstlü iki sıra halinde yuvarlak ve sivri kemerli ikişer penceresi vardır. Mihrap taştan olup, üzeri nesih yazılı bir ayetle çevrelenmiş, içerisi bitkisel motiflerle, sarkıtlar ve kabartmalarla süslüdür

Çelebi Mescidi’nin minaresi bulunmamaktadır veya günümüze gelememiştir. Kubbenin üzerine yalnızca hoparlör yerleştirilmiştir.

KAYNAK: DÜNYA CAMİLERİ BLOK