14 Temmuz 2024
Camiler

ÇATAL ( HACI OSMAN AĞA ) CAMİ – MANİSA

Çatal Camisi’nin inşa kitabesi yoktur. Yapının, Çatal Musa tarafından XVII. yüzyılda yaptırıldığı sanılmaktadır.

Caminin banisi hakkındaki bilgiler oldukça sınırlıdır. Çatal Mustafa’nın oğlu olduğu ve XVII. yüzyılda Alaybeyi Mahallesi’nde yaşadığı bilinmektedir.

Cami, İstiklal Savaşı sırasında yakılmış ve sonraki yıllarda yapılan bazı eklemelerle günümüze ulaşmıştır. Yapı, bitişik inşa edilmiş iki ayrı mekândan oluşmaktadır. Kare planlı mekânlardan batıdaki kubbeyle, doğudaki düz tavanla örtülüdür. Mekânların bağlantısı, ortak duvarları üzerinde yer alan iki kemerle sağlanmıştır. Kuzey cephesinde bir son cemaat yeri vardır. Minare ise doğu tarafındadır. Caminin özgün kısmı batıdaki mekândan ibarettir. Doğudaki mekân ile son cemaat yeri ve minare sonradan inşa edilmiştir. Beden duvarları sıvalı olan yapıda, özgün herhangi bir süsleme bulunmamaktadır.

KAYNAK: MANİSA KÜLTÜR VARLIKLARI