22 Mayıs 2024
Camiler

ÇEŞNİGİR CAMİ – MANİSA

Çeşnigir Camisi, inşa kitabesine göre II. Mehmed döneminde, Abdullah Atik oğlu Sinan Bey tarafından H.879/M.1474 yılında yaptırılmıştır.

Sinan Bey, II. Mehmed’in (Fatih Sultan Mehmet) azatlı kölesidir. Şehzade Mustafa’nın Manisa’da bulunduğu sırada sofracıbaşı olarak görev yaptığından çeşnigir lakabıyla tanınmaktadır.

Cami, enine dikdörtgen planlı bir yapıdır. Mihrap önündeki kubbeli hacim, iki yandan elips formlu ikişer küçük kubbeyle genişletilmiştir. Kuzey cephesinde dört birimli bir son cemaat yeri vardır. Minare ise doğu cephesinin kuzey ucuna inşa edilmiştir. İnşa malzemesi taş ve tuğladır. Harim, beden duvarları ve kubbe kasnağı üzerine açılmış çok sayıda pencereyle aydınlanmaktadır. Yapı, Yunan işgali sırasında yakıldığından özgün süslemelerini büyük ölçüde kaybetmiştir.

KAYNAK: MANİSA KÜLTÜR VARLIKLARI