23 Haziran 2024
Bedestenlar

CAĞALOĞLU BEDESTENİ – KONYA EREĞLİ – KONYA

Ulu Camiinin 50 metre batı yönünde, sarraflar çarşısı da denilen Uzun çarşının kuzeydoğu yönündedir. Bugün sadece doğu yönünde giriş kapısının bulunduğu yer görünmekte olup etrafına dükkânlar ve iş hanları inşa edilmiştir. Cağaloğlu Sinan Paşa’nın 1595 tarihlerinde vezirliği sırasında, bir takım karışıklığa adı karışmış ve Konya’ya sürülmüştü. Konya’da bulunduğu zaman içerisinde bu binayı yaptırmış olması muhtemeldir.

Bedesten ticaret hayatının önemli merkezlerinden birisi idi. Genellikle dokuma malzemelerinin satıldığı bedestenler; bugünkü anlamda banka ve borsa görevi görürlerdi. Bedestenlerde para bozdurulur, sarrafiye işleri yapılır, bez dokunur, satılır ve alınır idi. Çok fonksiyonel yapılarda. İçerisinde ve dışarısında dükkânlar yer almaktadır. Çok kubbeli, sağlam yapılı bir mekânı vardı. Ticaretin ve paranın aktığı yerler olması sebebi ile korunaklı yapılardır.

Bedesten doğu batı yönünde uzunlamasına yapılmıştır. Üzeri beşikörtüsü şeklinde bir kubbe ile örtülmüştür. Kubbe kuzey ve güney yönündeki beşer kemer ve duvarlar ile taşınmaktadır. Kubbenin üzerinden aşağıya 7 pencere açılmaktadır. Solunda ve sağında yer alan kapılar yapılan dükkânlar nedeniyle kullanılmamaktadır. Sol kapının üzerinde ikinci bir kat vardır. Bedestenin kitabesi günümüze ulaşmamıştır.

KAYNAK: GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE EREĞLİ