14 Haziran 2024
AVRUPA GEZİLERİM

SULU HAN – ÜSKÜP / MAKEDONYA

   Sulu Sokak’ta Tokat Bedesteni’nin yanında yer alan yapının kitabesi bulunmamaktadır. Geçirdiği onarımlarla özgün plan ve mimari özelliklerini kaybetmiş yapının inşa tarihini belirlemek mümkün olmamaktadır. Sulu Han’ın orijinalliğini koruyabilmiş tek mimari elemanı taçkapısıdır. Beden duvarlarından yüksek ve dışa taşıntılı taçkapı, beşik tonoz örtülü giriş eyvanının iki yanında nişler bulunan basık kemerli bir kapıyla avluya açılır. Taçkapı cephesinde görülen yan yana dikdörtgen iki pencere, üst kattaki mescite aittir. Bugünkü görünümü itibariyle yapı; iki katlı, açık avlulu bir handır.