22 Mayıs 2024
Anıtlar

ATATÜRK ANITI – MALATYA

Anıt, Kışla Caddesi ile Tandoğan Caddesi’nin kesiştiği dört yol kuşağında, İnönü Parkı karşısında olup 1945 yılında inşasına başlanmış, 1947’de bitmiştir. Devrin Malatya Valisi Ahmet Kınık’ın başkanlığında Emin Yakın, Yahya Kayahan, Osman Tandır, Abidin Karakaş ve Faik Bitlis’ten kurulu altı kişilik bir komite tarafından halktan toplanan yüzotuzbin liralık bağışla heykeltıraş Hakkı Atamulu tarafından yapılmıştır. Anıt iki kısımdan ibarettir.

1. Taş kaide

2. Bronz heykeller kombinasyonu (Atatürk ve Türk gençliğini temsilen elinde bir Türk bayrağı tutan çıplak atletten müteşekkildir.).

a) Anıtın yapımında Maraş ilinin Pazarcık ilçesinden getirilen kırmızı renkli taş kullanılmış olup yukarıya doğru daralan üç çıkıntılı kaidesinden 1. çıkıntı 5 x 5 m., 2. çıkıntı 4 x 4 m., 3. çıkıntı 3,70 x 3,70 m. ebatlarında olup kare şeklindeki anıt kaidesinin başlangıcını teşkil etmektedirler. Zeminden yüksekliği 6 m. olan bu kaidenin, dikdörtgen forumlu gayet düzgün işlenmiş taşlarla birbirine oturtulup, işlenmiş taşlarla birbirine oturtulup, köşelerde de dört adet gömme sütun meydana getirilişi plastik hareketliliği anıta kazandırmış bulunmaktadır. 3. çıkıntı üzerinde bronzdan büyük harflerle Atatürk’ün gençliğe hitabesinin sonu cepheden başlamak üzere kaideyi çepeçevre çevirmektedir.

b)Bronz heykeller kombinasyonu ise, Atatürk ve genç bir atletten oluşmaktadır. Anıtın esas konusunu teşkil eden bu heykeller normalden büyük olup tunçtan yapılmıştır. Atatürk gençten daha uzun şapkasız askeri kıyafetiyle, arkasında pelerini, sol ayak ileride yüzü gence dönük, sol eli gencin sırtında; sağ elinin işaret parmağıyla ileriyi göstermektedir. Atatürk’ün solunda daha kısa boylu vücut çıplak başı Atatürk’e dönük sağ ve sol elleriyle tuttuğu Türk bayrağı arkada sağ ayak hafif ileride olmak üzere tasvir edilmiştir

Tüm kompozisyonda ifade edilen mana Atatürk ve gençliktir.

KAYNAK: MALATYA KÜLTÜR VARLIKLARI ENVANTERİ