18 Temmuz 2024
Türbeler

YAĞLIOĞLU (ASRİ MEZARLIK ) TÜRBESİ – TİRE / İZMİR

Türbe İzmir ili, Tire ilçesi, İhsaniye mahallesinde bulunan Asri mezarlıktadır. Yapı Osmanlı dönemi yapısı olup kesin tarih bilinmemekte, ayrıca kitabesi de yerinde yoktur. Yapım tekniği göz önüne alındığında 15. yüzyıl eseri denilebilir.
Statik durumu kötü olup acilen onarım gerekmektedir. Türbenin hali de içler acısı haldedir.
Türbe gövdesinin üstünde üst üste iki kasnak bulunur. Kasnaklar onikigen formundadır. Bunların üzerine de kubbe oturtulmuştur. Kubbeye geçişlerde trop kullanılmıştır.
Güney cephede mukarnas kavsaralı bir mihrap nişi vardır. Yapının altında var olan esas mezar odasına giriş merdiven altındaki kapıdandır. Ancak günümüzde esas mezar odasının tavanı çökmüş olduğundan mezar odası ortadan kalkmış görünüyor. Bu çökme sonucunda yapının zemin 1,5 metreye yakın aşağı inmiş, mihrap nişi askıda kalmıştır. Yapının içinde mezar görünmemektedir. Muhtemel çökme sırasında kaybolmuştur.