22 Mayıs 2024
Türbeler

SÜLEYMAN ÇELEBİ TÜRBESİ – BURSA

Bursa’da, Altıparmak’tan Çekirge’ye doğru ilerlerken sol tarafta yer alan Süleyman Çelebi Türbesi, herkesin bildiği gibi meşhur mevlid yazarıdır. Süleyman Çelebi, Sultan I. Murad Döneminin ( 1362-1389 ) ünlü veziri Ahmed Paşa’nın oğlu ve şeyh Mahmut’un torunudur. Mutasavvıf ve şair olan Süleyman Çelebi 1422 yılında vefat etmiştir. Bursa’da zamanın önemli alimlerinden ilim tahsil etmiştir. Sultan Yıldırım Bayezid zamanında Divan-ı Hümayun imamı, sonra da Bursa’da onun inşa ettirdiği Ulu Cami‘nin imamı olmuştur. Türk dünyasının en tanınmış Mevlid’inin yazarı olan Süleyman Çelebi “Vesiletü’n Necat” Kurtuluş Yolu adını verdiği bu meşhur eserini Bursa’da 1409 yılında tamamlamıştır.
Vefatından sonra Yoğurtlu Baba Zaviyesi yakınlarında gömülen Süleyman Çelebi’nin mezarı 1945-1952 yılları arasında valilik yapan Haşim İşcan tarafından açılan bir yarışma ile “Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu”nun da katkılarıyla yaptırılmıştır. Mermer sandukanın üstü Bursa kemeri ve sivri kemerlerle birbirine bağlanan sekiz ayaklı, baldaken planlı bir açık türbe ile örtülmüştür. Tavan geometrik geçme motiflerle bezenmiştir.
Süleyman Çelebi Türbesi hakkında kitabi bilgileri verdikten sonra biraz da kendi yorumumuzu katalım, türbenin bulunduğu yer ve fotoğraflardan da görüleceği gibi ferah ve geniş. Sanduka çevresi çok sayıda ve olgun ağaçlarla süslü. Şimdiki zamana göre önünde evler olsa da, eski zamanları hayal edersek Bursa Ovasını tepeden gören oldukça güzel bir yerde olduğunu söyleyebilirim.
Süleyman Çelebi Türbesi girişinde yer alan mermer taş blokta yazılanlar aynen şöyledir;
” Allah Adın Zikredelim Evvela

Vacib oldur Cümle İşde Her Kula “
Hak Ta Ala Cün Yarattı Ademi
Kıldı Ademle Müzeyyen Alemi
Dedi Gördüm Ol Habibin Anesi
Bir Aceb Nur Kim Güneş Pervanesi
Bir Huruf-u Savt-ü Lafz Ol Padişah
Mustafa Ya Söyledi Bi İstibah
KAYNAK: İSLAM ANSİKLOPEDİSİ