23 Haziran 2024
Türbeler

EMİR ALİ TEKKESİ – TİRE / İZMİR

Tekke; İzmir ili, Tire ilçesi, Paşa Mahallesi, Er Ali Yokuş sokakta da bulunmaktadır.
Tirenin ilk tekkelerinden olan Emir Ali Tekkesi, Ahmet Bey zaviyesi olarak da bilinmektedir. Tek hücreli olan tekkenin üst örtüsü şistli kayrak taşlarla kaplıdır.
Emir Ali, şu anda Gülcülerin Hanı olarak tanınan hanın da sahibiydi. Ahmet Beyin Aydınoğulları emirlerinden Emir Alinin oğlu olduğu tahmin edilmektedir.