24 Haziran 2024
Türbeler

İZMİRLİ OSMAN NURİ EFENDİ MEZARI– VE ÇORAKKAPI HAZİRESİ – BASMANE / İZMİR

Tefsîr, hadîs ve fıkıh âlimi, tasavvuf ehli, velî. On üçüncü asrın başlarında İzmir’de doğdu. Aynı asrın sonlarında İzmir’de vefat etti.
Küçük yaşta ilim öğrenmeye başlayan Osman Nûri Efendi, temel din bilgilerinin yanında, Kur’ân-ı kerîmi de baştan sona ezberledi. Sonra İzmir ve Manisa’da, daha sonra İstanbul’da, ilim sahiplerinin derslerine devam etti. Yüksek din ilimlerinde ve onlara yardımcı olan âlet ilimlerinde tahsilini tamamlayarak, hocalarından icâzet (diploma) aldı. Ayrıca Kur’ân-ı kerîmin yedi kırâat üzere okunuşunu öğrenip, buna dâir ilmi tahsil etti. Memleketi olan İzmir’e gidip, Çorakkapı Camii’nde imamlık yaptı. Güzel sesi ve kırâat üzerindeki engin bilgisi ile, sünnet-i şerîf üzere okuduğu Kur’ân-ı kerîmi dinlemek isteyen Müslümanlar, akın akın Çorakkapı Camii’ne koştular. Osman Nûri Efendi de, beş vakit namazda müslümanlara güzel sesi ile Kur’ân-ı kerîm kırâat etti. İhlâsla okuduğu Kelâm-ı ilâhî, Müslümanları coşturur, ilâhî aşka gark ederdi.

Bir yanıt yazın