21 Mayıs 2024
Türbeler

YILDIRIM BAYEZİD TÜRBESİ – BURSA

Türbe 1406 yılında Yıldırım Bayezid’in oğlu Emir Süleyman tarafından yaptırılmıştır. Türbe içinde Yıldırım Bayezid’in sandukası dışında oğlu İsa Çelebi’nin sandukası da yer almaktadır.

Yıldırım Külliyesi içinde bulunan türbe, 809-1406 yılında yapılmıştır. Türbe, önündeki revakıyla, kendinden sonra yapılan revaklı Osmanlı Türbelerinin öncüsü olmuştur.

Yıldırım Beyazıt ın Oğlu Emir Süleyman tarafından, Yıldırım Beyazıt için yaptırılmıştır. Mimarı ise Hüseyin oğlu Ali dir. Yıldırım Beyazıt öldüğü zaman ilk önce Akşehir de gömülmüştür.

Daha sonra oğlu Musa Çelebi cesedini Bursa ya getirmiştir. 1413 yılında Karamanoğlu Mehmet Bey, Bursa kuşatması sırasında Beyazıt’ın türbedeki cesedini çıkartıp yaktırmıştır.

Dikdörtgen planlı olan türbenin üzeri büyük bir kubbe ile örtülmüştür.

Türbenin revaklı girişinin üzeri ise üç küçük kubbe ile örtülmüştür. Osmanlı mimarisinin ilk revaklı türbesidir. Giriş revaklarının önünde iki renkli sütun vardır. Kapının sivri kemerli nişi altında altın yaldızlı mermer süslemeleri vardır. Burada üç sıra halinde bir kitabe vardır.

Asıl mekân 11 x 11 metre boyutlarında kare planlıdır. Duvarları iki sıra kesme taş ve bir sıra tuğla ile örülmüş olan türbenin içi, dokuz pencere ile aydınlatılmaktadır. Pencereler sivri kemerlidir.

 Türbede çok güzel süslemeler vardır. Türbe, önündeki revakıyla daha sonra yapılan revaklı Osmanlı türbelerinin öncüsü olmuştur.

Revakları asıl mekandan yüksektedir. 1649, 1669, 1825 ve 1878 yıllarında onarımlar görmüştür. En büyük tahribatı ise 1855 yılı depreminde görmüştür. Hatta Sedat Çetintaş bu tarihten sonra binanın yeniden yapıldığını bile savunur. Ayverdi bu görüşe asla katılmaz. Sultanın sandukası pirinç bir parmaklıkla çevrilmiştir.

Türbenin içinde Yıldırım Beyazıt’ın sandukasının dışında; oğlu İsa Çelebi nin (Öl. 1405) sandukası vardır, önceleri türbede iki sanduka daha olduğu söylenir.