2 Mart 2024
Türbeler

NAZİLLİ – KESTEL KÖYÜ TÜRBELERİ-AYDIN

    Kestel, tarihe tanıklık yapmış bir köydür. Bizans döneminden tutunuz da Selçuklular ve Osmanlılar dönemlerinde de adından sıkça bahsettirmiştir. Haçlı ordularına karşı en kanlı ve korkunç savaşlar burada verilir. Türklerin çelik kolu, Avrupa şövalyelerine en kuvvetli yumruğu Kestel yöresinde indirir. Kanuni Sultan Süleyman’ın Rodos seferinden dönerken Kestel boğazından geçerek Alaşehir’e ulaştığı da tarihi bir vakıadır Nazilli küçük bir kasaba iken Kestel’in nüfusu 35 bin civarlarında seyrediyordu. Kestel, Kaymakamı, Belediye Başkanı, Müftüsü ve Kadısı bulunan büyük bir ilçe idi. Nazilli’ye bağlı Kestel v Köylerin de Selçuklu mezarlarına rastlanmaktadır.
    Kanuni Sultan Süleyman, 14 Ocak 1523 tarihinde günümüzde yeri henüz saptanamamış olan Temirtaş Köprüsü üzerinden Büyük Menderes Nehri’ni geçerek eski adı Cağış olan, günümüzde Dumlupınar Mahallesi olarak bilinen, 1573 tarihli Eski Yeni Camisinin de bulunduğu bölgede konakladığı düşünülmektedir.

15 Ocak 1523 tarihinde eski adı Yarhisar olan, günümüzde Kestel Köyü olarak bilinen bölgede otağını kurmuştur. Bölgede Antik döneme kadarki bulgulara rastlanılır. 1189 yılı III. Haçlı Seferi sırasında Alman İmparatoru Frederick Barbarossa önderliğinde Haçlı ordularıyla Kestel Köyü’nden geçerek Alaşehir’e gitmiştir. Aynı zamanda Bizans İmparatorluğu Dönemi’nde de önemli bir konuma sahip olan ve günümüzde cami olarak kullanılan Bizans Kilisesi bulunmaktadır. Bizans İmparatoru Theodor Laskaris bu yolu kullanarak Selçuklu Sultanı Gıyaseddin Keyhüsrev ile Kestel Köyü önlerinde savaşmıştır. Ünlü Arap gezgini İbn-i Batuta da Kestel Köyü yolunu kullanmıştır. Kestel, bulunduğu konum itibariyle birçok tarihî olaya tanıklık etmiş ve geçiş güzergâhı olmuştur. Kanuni Sultan Süleyman 15 Ocak 1523 tarihinde Kestel Köyü üzerinden Alaşehir’e geçmiştir.

Bir yanıt yazın