22 Mayıs 2024
Türbeler

KEÇEÇİ DEDE DERGÂHI -TÜRBESİ – ERBAA/ TOKAT

Keçeci Baba Kimdir…?
Halk söylencelerine göre Horasandan Anadolu’ya gelen keçeci babanın türbesi Tokat ili Erbaa ilçesi keçeci köyündedir. Köy Tokat iline 73 km, Erbaa ilçesine 26 km uzaklıktadır. Kendisi sancaklı evliyalarındandır
13.yy da yaşadığı, Hacı Bektaş Veli’nin amcası olduğu rivayet edilmektedir. Keçeci Baba ahi Mahmut veli , gül ahi baba şah , Mahmut veli gibi isimlerle de anılmaktadır. Selçuklu döneminin son ahi babası olarak bilinir zamanının önemli sanatlarından olan keçeciliğin en büyük ustasıdır türbesi bulunan köyün ismi buna dayanmaktadır. Keçeci baba bilim ruh sağlığı, veterinerlik, sanat ve eğitimle uğraşmış zamanın en yetkin bilgin ulema kişisi ve velisi olarak Anadolu erenleri içerisinde derin iz bırakmış horasan pirlerindendir. Kendi türbesi içinde yatan ailesi ile birlikte Altın Bıyık, Seyit Mehmet, Ali Haydar adında üç oğlu ve Turhal’ın Karkın köyünde mezarı bulunan Aziz baba adlı torunu olduğu bilinmektedir.
Türbesini her yıl her etnik yapıdan, inançtan, kültürden binlerce kişi ziyaret eder kurbanlar keserler adaklar adarlar, türbesine özellikle ruh sağlığı bozulmuş kişiler, felçliler, askere gidenler ve çeşitli dilekler dileyenler gelirler. Her yıl ağustos ayının son Pazar günü Keçeci köyünde keçeci baba kültür festivali düzenlenir, keçeci köyünde ayrıca 
Deruni, Fedai, Arifoğlu, Nihani, Kurban Ali, Sükuti gibi ozanlarda Keçeci Baba tekkesinden feyz alarak yetişen tanınmış hak âşıklarıdır.
KEÇECİ BABA BİR AHİDİR
(Ahilik: Osmanlıda ve Selçukluda sanat sahibine verilen isimdir ve de ocaktır) ve ahilik ocağına mensuptur ahilik sanatkârlık demektir ocağı da sanatkârlar ocağıdır.
Keçeci köyünün en büyük özelliği bütün evler tek katlıdır bu iki nedene dayandırılmaktadır;
birinci neden köylüler keçeci babaya çok saygılıdırlar türbeden yüksek bina yapmamaktadırlar, ikinci neden köylülerin ifadelerine göre türbeden yüksek bina yapıldığı zaman ya yanmakta ya yıkılmaktadır mutlaka başına bir şey gelmektedir.
KEÇECİ BABA İSMİ
Keçeci Babanın asıl adı Mahmut’tur. Anlatıldığına göre ününü duyan devrin Selçuklu sultanı kendini saraya çağırır ve bir keramet göstermesini ister, o da cebinden keçe çıkarmaya başlar o kadar çok keçe çıkarır ki bir oda keçe ile dolar o olaydan sonra sultan senin adın Keçeci Baba olsun der ve lakap olarak keçeci baba kalır.
Keçeci babanın Horasan erenlerinden olduğu hicri 750,miladi 1349 yılında burada şehit düştüğü ayrıca oğullarından birinin kendi yanında diğerinin ise Rusya’da şehit olduğu rivayet edilmektedir.
KEÇECİ BABA ZAVİYESİNDE YETİŞEN ÜNLÜLER (bu bölüm Ahi Mahmut vakfı sitesinden alınmıştır)
1) Aziz Baba Turhal’ın Karkın köyünde yatar
2) Kasım pehlivan Tokat’ın Erbaa ilçesi Keçeci köyünde yatar
3) Haydar pehlivan
4) Kurban Ali Keçeci de yatar
5) Fedai Amasya Ebemi Köyünde yatar
6) Mevali
7) Ruhani
8) Ligari
9) Suzi Zile’nin Kuru pınar köyünde yatar
10) Sükuti
11) Arifoğlu Tokat merkez Kızıl köyde yatar
12) Sefil Ali
13) Deruni
14) Engüni
15) Aşık Haydar Şahin
Şahzade Abdülaziz döneminde baş pehlivan olan kasım pehlivan(Şeyh Kasım) ve alnında zöhre yıldızı parlayan Haydar pehlivan köyümüzün önde gelen büyüklerindendir.
Keçeci Köyü’nde ayrıca Deruni, Fedai, Arifoğlu Nihani, Kurban Ali, Suzi, Sükuti gibi ozanlar da keçeci baba tekkesinden feyz alarak yetişen tanınmış hak âşıklarıdır…

Kaynak: Erbaa gündem com

Fotoğraflar: Mustafa Gürelli