23 Haziran 2024
Türbeler

DEV ALİ TÜRBESİ ve MESCİDİ – DEVELİ – KAYSERİ

Muntazam kesme taşlarla inşa edilmiş olan türbe, sekiz köşeli bir kaideye sahip olup, üstündeki külahı da yine sekizgendir. Kare planlı lahit odasının üstü sivri bir tonozla örtülüdür. Zeminde orta kısma yakın yerde bir lahit durmaktadır. Dört köşeli odanın üstü sivri bir tonozla örtülmüştür. Türbenin mescid kısmına giriş kapısının söveleri üzerinde bulunan tek satırlık Selçuklu sülüsü ile yazılmış kitabesi bulunmaktadır. Kitabeden türbenin Dev Ali isminde yüce bir Emire ait olduğu anlaşılmaktadır.
Türbenin mescit kısmına giriş kapısının söveleri üzerinde bulunan tek satırlık Selçuklu sülüsüyle yazılmış taş kitabesi tahrip olduğundan dolayı tam olarak tarihi okunamamaktadır. Türbe üzerinde çalışma yapan birçok sanat tarihçisi yapıyı 13. yüzyılın son çeyreğine tarihlendirmektedirler. Selçuklu mezar yapılarından Kayseri’deki Hasbek türbesine ve Sahabiye’deki türbelere ve Han Camii türbesine benzerlik göstermektedir.
Cenazelik bölümüne türbenin kuzey cephesi üzerinde bulunan zeminden bir basamak aşağıda olan dikdörtgen bir kapıdan girilmektedir. Cenazelik kısmı 3.77×4.38 m. ölçülerin- dedir. Üzeri beşik tonozla örtülüdür. Cenazelik kısmı batı ve doğu köşelerinin, kuzey ve güney uçlarına açılan eğik dört mazgal pencereyle aydınlatılmaktadır. Zeminin ortasında ahşap bir sanduka bulunmaktadır.
KAYNAK: KAYSERİ KÜLTÜR ENVANTERİ