20 Mayıs 2024
Türbeler

ŞEYH ŞERAFETTİN TÜRBESİ – KONYA

Konya merkez Mevlana caddesinde, tarihi hükümet konağının kuzeyinde Mevlana müzesine beş dk. yürüme mesafesindedir. Camii ilk defa XII. Yüzyılda Şeyh Şerafettin tarafından yaptırılmış 1336 yılında tamamen yıktırılarak Çavuş oğlu Mehmet Bey tarafından inşa ettirilmiştir. Dış cephe güney duvarına bitişik bulunan Şerafettin türbesi daha önce yıkıldığı için yaklaşık beş yıl önce tekrar yapılmıştır.

ŞEYH ŞEREFEDDİN

Şeyh Şerefeddin Selçuklu Döneminin tanınmış âlim ve sofilerinden, bir rivayete göre de emirlerinden bir zattır. Bu Şerefeddin’in Selçuklu Döneminde adı geçen devlet adamlarından hangi Şerefeddin olduğunu bilinmiyor. Veliler listesinde adı geçen Şeref Sultan’ın, Şeyh Şerefeddin olduğunu tahmin ediliyor. Ne zaman vefat ettiği kesin olarak bilinmemektedir.

Şeyh Şerefeddin, Şerafeddin Camii’nin ilk bâniidir. Türbesi Şerafeddin Camii’nin güneydoğu duvarı bitişiğinde iken, 1924-1925 yıllarında yeşil alan açma bahanesiyle belediye tarafından yıktırılmıştır. Türbenin çevresindeki küçük kabristan da bu arada kaldırılmıştır. Kimseye zararı olmayan bu türbenin yıkılması, Türbe-tekke düşmanlığının açık bir örneğini teşkil eder.

Taşlarla kaynaşan harç, yekpare bir kaya hâlini aldığından, kazma ile yıkılamayan türbe, ancak dinamitle yıkılabilmiştir. İzleri cami duvarında hâlâ bellidir.

Türbe 2010 yılında aslına uygun şekilde, Vakıfar Genel Müdürlüğü tarafından yeniden yaptırılmıştır.

KAYNAKLAR :Konyalı, Konya Tarihi -ES. Muhtasar Konya Ansiklopedisi