23 Mayıs 2024
Kiliseler

MESUDİYE MERKEZ KİLİSESİ – MESUDİYE / ORDU

Bazilikal planlı kilise, yazılı kaynaklara göre, 19. yüzyıla tarihlenmektedir. Kırma çatısı alaturka kiremit ile kaplıdır. Doğu yönde içten ve dıştan yarım daire olacak şekilde apsisi yer almaktadır. Batı cephede yer alan portikos, üç kemerlidir ve kemerler dört sütun tarafından taşınmaktadır.

Yığma yapım sistemi ile inşa edilen yapıda malzeme olarak beden duvarlarında moloz taş ve kesme taş kullanılmıştır. Sütunlar, kemer, kapı pencere söveleri ve cephe bitimlerinde kesme taş kullanılırken, beden duvarları moloz taşla inşa edilmiştirSütun başlıkları stilize bitkisel motiflerle süslenmiştir. Kemerlerde kullanılan farklı renkteki taşlar, cepheye hareketlilik kazandırmıştır. Ortadaki kemer diğerlerine göre daha geniş tutulmuştur. Portiko üst örtüsü çapraz tonozludur. Bu cephede, ortadaki kemerin üst kısmında yer alan pencere etrafı haç biçiminde düzenlenmiştir. Kiliseye giriş, portikodan çift kanatlı kapı ile sağlanmaktadır. Kapı sövesi oldukça geniş tutulmuş ve haç formunda düzenlenmiştir. Kapı üzerinde yer alan geniş lentoda haç ve melek kabartmalarına yer verilmiştir. Lento üzerinde yer alan kitabelik kısmı günümüzde boştur. Kapı üzerinde yuvarlak kemerli bir alınlık yer almaktadır. İç mekân sütunlarla üç nefe ayrılmıştır. 2010 yılında restore edilen yapının iç kısımda tavan ve sütunlar ahşap lambri ile kaplanmış ve bu sütunlar birbirine ahşap gergiler ile bağlanmıştır. Zemin örtüsü günümüzde betondur.

KAYNAK: KARADENİZ KÜLTÜR ENVANTERİ