20 Mayıs 2024
Türbeler

HAFIZ AHMED EFENDİ TÜRBESİ – SİMAV/KÜTAHYA

 Türbe Karşıyaka Mahallesi seyir Tepe mevkiinde bulunmaktadır.

Türbe ile ilgili detaylı bilgi yok. Giriş kapısındaki kitabede “aslen Simav’ın Beciler Köyündendir. Nakşi mizaclıdır. 1900 yıllarında 90 yaşında vefat etmiştir.” Yazmaktadır. Türbe kesme taştan kare şeklinde yapılmış, üzeri küçük bir kubbe ile örtülmüştür.

Karşıyaka’ da Büyük meşe ağacının dibinde bulunan Hacı Baba halkımız arasında Ahmet Efendi olarak geçer. “Abdalân-ı Rum” dandır. Horosan Erenleri’ önde gelen büyüklerindendir. Simav’ ın fethi ile Simav’ a yerleşmiş halkın İslamlaşması için “İlây-ı Kelimetul lâh” için faaileyetlerde bulunmuş bir derviştir.

Kaynak: Simav info

Fotoğraflar: Mustafa Gürelli