15 Temmuz 2024
Türbeler

HACI FAKİH TÜRBESİ – TİRE / İZMİR

İzmir ili Tire ilçesinin doğusunda Çeşme Alanı Terzi Sokağı’nda bulunan bu türbenin kitabesi günümüze gelememiştir. Yapım tarihini belirten herhangi bir belge de bulunmamaktadır. Halk arasında Hacı Fakih Türbesi ismi ile anılmaktadır. Mimari yapısından XIV. –XV. yüzyıllarda yapıldığı sanılmaktadır.
Türbe moloz taş ve tuğladan 5.17×5.21 m. ölçüsünde kare planlı olup, üzeri kasnaklı bir kubbe ile örtülmüştür. Kubbeye geçiş içten üçgenlerle yapılmıştır. Giriş kapısı kuzey kenarında, kenara kaydırılmış, tek bir pencere ile de aydınlatılmıştır.